(DDI) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành

Da Thanh Development & Investment JSC

Địa chỉ

37 Nại Nam, KĐT phức hợp Halla Jade Residence, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Hotline Tuyển dụng

Email

hr@ddireal.vn

Công ty thành việc và thương hiệu